Slider

Organizim të biznesit

Ne mendojmë globalisht dhe veprojmë lokalisht.

Avantazhi ynë bazohet në njohuritë e standardeve ndërkombëtare, por duke mos lënë mënjanë mjedisin ekonomik dhe shoqëror në Shqipëri.

Ne mund të ristrukturojmë dhe organizojmë kompaninë tuaj në mënyrën më të mirë, më efektive dhe më eficente. Nëpërmjet përvojës tonë si dhe metodologjisë dhe standardeve tona, ne kemi ndryshuar organzimin e shumë kompanive në Shqipëri. Përveç organizimit të biznesit, ne mbështesim klientët tanë edhe me nevoja specifike si dizenjimi dhe hartimi i manualeve të punës, procedurave, etj.,

  • Dizenjimi i proçeseve të punës;
  • Proçedura e mbledhjes së borxhit;
  • Menaxhim cash-i;
  • Manual kontrolli;
  • Raportim;
  • Manual i Burimeve Njerëzore;
  • Përshkrim pune;
  • Kontrata;
  • Kod etike;
  • •Trajnim dhe këshillim individual për punonjësit kyç.