Slider

Leasing Stafi

previous arrow
next arrow
Slider

Kompanitë e gjejnë shpesh të nevojshëm aplikimin e shërbimit staff leasing për një gamë të gjerë çëshjtesh në aktivitetin e tyre:

  • Punonjës të përkohshëm sipas sezonaliteti, projekteve apo nevojave të biznesit;
  • Mos pasja e një përfaqësie në Shqipëri;
  • Mungesa e një personi apo departamenti juridik në kompani;
  • Kufizime buxhetore;
  • Kohë dhe kosto për miratimin e hapjes së pozicioneve të reja të punës dhe zgjerim strukture;
  • Deklarim dhe çdeklarim punonjësish nga borderoja dhe autoritetet shtetërore;
  • Outsource procesesh;
  • Çështje konfidencialiteti.


Na kontaktoni dhe ne do t’ju sigurojmë forcë punëtore sipas nevojave tuaja.