Slider

Historiku

2009

Themelimi i epppc & partner consultantcy sh.p.k..

Fillimi i ndertimit të portofolit të klientëve në industri të rëndësisshme si Shërbimet,Shitjet me Pakicë, Aviacioni Civil, Sektori Bankar etj.

2010

Zgjerimi i shërbimeve me Punësimin, Kërkimin, dhe Përzgjedhjen e stafit për klientët ekzistues

Zhvillim i mëtejshëm i portofolit të klientëve.

2011

Konsolidimi i produkteve të Trajnimit dhe Konsulencës. Fillimi i shërbimit Leasing të Stafit. Rritje e bazës së klientëve dhe gamës së produkteve.

2012

Zgjerimi i konsulencës me studime tregu, blerës misterioz sondazhe të vlerësimeve të punonjësve etj. 100% klientë të përseritur.

2013

Zhvillimi i produktit te punësimit me një numri të madh punonjësish për klientë tanët në rajone jashtë Tirane Durrës, si dhe rritje e strukturës suportuese në EPPC. Rritëm në vazhdimësi bazën e klientelës.

2014

Në muajin Janar EPPC u bë partneri zyrtar dhe eksluziv i Gi Group për Shqipërinë.

Gi Group është një nga kompanitë kryesore të zhvillimit të tregut të punës. Konsolidimit i EPPC si kompania më e organizuar brënda industrisë së saj në Shqipëri.

2015

Zgjerimi i operimit tonë në Kosovë duke u bërë dhe atje partner eksluziv të Gi Group./p>

Rritja e biznesit në Shqipëri me +18%. 100% klinetë të përsëritur.

2016

Zgjerimi dhe plotësimi i strukturës organizative te EPPC. Prezantimi i produkteve të reja inovatore në tregun e Shqipërisë dhe Kosovës.

Marrja e eksluzivitetit te EXTENDED DISC, një prej 10 vlerësimeve të sjelljes më të kërkuara në botë.

2017

Konsolidimi si market leader për produktin Leasing Punonjësissh me kompani ndërkombëtare dhe lokale.

Marja e çertifikimit ISO 9001

2018

Risi në tregun e punësm, organizimi i panairit të ndërmjetësimit të punesimit “Destincaioni Punë” – fillimi i një tradite të re.

Rrritja e mëtejshme e biznesit në Shqipëri dhe Kosovë.

2019

Investimi dhe implementimi i sistemit Selecta për menaxhimin e procesit të kërkimit dhe seleksionimit.

Zgjerimi i portofolit të produkteve me mjete inovatore siç janë vlerësimet e kompetencave në shitje, arsyetim etj.

2020

Nënshkrimi i marrëveshjes për përfaqesimin eksluziv te ERIKSON INTERNATIONAL për Shqipërinë

previous arrow
next arrow
Slider