Slider

Testet e Arsyetimit (Reasoning)

Testet e Arsyetimit kryhen në platformën inteligjente FinxS. Janë një set testesh psikologjike të dizenjuara për të matur aftësitë arsyetuese të individit. Përdoren më shpesh në situata që kërkojnë të masin potencialin e zhvillimit të ardhshëm të një personi. Aplikimet më të përdorura të këtyre testeve janë në rekrutim, ripozicionim, apo identifikim për zhvillim dhe promovim.

Çfarë masin?

  • Shpejtësinë dhe cilësinë e përgjigjeve
  • Aftësinë e personit për të mbledhur, analizuar, kombinuar, vlerësuar dhe përpunuar informacionin.
  • Aftësinë për të zgjidhur probleme të ndryshme dhe për të kuptuar lidhjet midis pjesëve të ndryshme të informacionit.

Raportet FinxS të testeve të arsyetimit thellohen tek rezultatet dhe analizojnëi shpejtësinë e një personi kundrejt saktësisë. A është më e rëndësishme të punësosh një kandidat i cili mund të kryejë punët nën presion apo dike që kërkon kohë për të analizuar saktë informacionin?

Zgjidhni nga nëntë teste të ndryshme, secila mat një set aftësish unike. Secili test mund të kryhet dhe administrohet i vetëm ose në kombinim me secilin nga testet e tjera.

Arsyetim Logjik Abstrakt

Arsyetim Logjik Abstrakt

A po kërkoni të rekrutoni dikë me aftësi të jashtëzakonshme organizative, i cili mund të mendojë në mënyrë realiste?Vlerësimet e arsyetimit logjik abstrakt japin të dhëna mbi aftësitë e një kandidati, që përfshijnë:

Arsyetim Logjiko - Matematikor

Arsyetim Logjiko - Matematikor

Testet e arsyetimit logjiko - matematikor japin të dhëna mbi aftësitë e një kandidati, që përfshijnë:

Arsyetim Numerik

Arsyetim Numerik

Po kërkoni dikë me aftësi të jashtëzakonshme analitike, i cili ndihet komod në përpunimin e sasive të mëdha të të dhënave? Testet e arsyetimit numerik japin të dhëna mbi aftësitë e një kandidati, që përfshijnë:

Arsyetim Verbal

Arsyetim Verbal

Po kërkoni të punësoni dikë me aftësi të mira verbale i cili është i aftë në përdorimin e informacionit të shkruar? Testet e arsyetimit verbal japin të dhëna mbi aftësitë e një kandidati, që përfshijnë:

Arsyetim Vizual

Arsyetim Vizual

A po kërkoni të punësoni dikë me aftësi të jashtëzakonshme në kreativitet dhe arsyetim vizual? Testet e arsyetimit vizual japin të dhëna mbi aftësitë e një kandidati, që përfshijnë:

Asocimi i Fjalëve

Asocimi i Fjalëve

Po kërkoni të punësoni dikë që të ketë aftësi të mira kreative dhe qasje te reja për zgjidhjen e problemeve? Testet e arsyetimit në asocimin e fjalëve masin aftësitë e një kandidati, për:

Kuptimi i Kontekstit Social

Kuptimi i Kontekstit Social

A po kërkoni dikë që të kuptojë dhe perceptojë mirë situatat sociale? Testet e arsyetimit në kuptimin e kontekstit social japin të dhëna mbi aftësitë e një kandidati, që përfshijnë

Kuptimi i Proceseve Logjike

Kuptimi i Proceseve Logjike

A po kërkoni të punësoni një kandidat që mendon në mënyrë përparimtare? Testet e arsyetimit për kuptimin e proceseve logjike japin të dhëna mbi aftësitë e një kandidati, që përfshijnë

Memorja Vizuale

Memorja Vizuale

Testet e Memories vizuale identifikojnë kandidatët që mund të kryejnë mirë detyrat që kërkojnë memorje të fortë pune.