Slider

Sa paguhemi?

Nga Erald Pashaj

Këto kohët e fundit më pyesin shpesh si punëmarrësit ashtu edhe punëdhënësit: “Sa paguhet ky pozicion?” - pyesin punëmarrësit, “Po, sa paguhet punonjësi në këtë pozicion?” - thonë punëdhënësit. Pyetje të kësaj natyre janë mëse normale, por më bie në sy që të dy palët nuk ndalojnë tek përgjigja. Secila palë, menjëherë pas pyetjes, jep edhe versionin e vet të përgjigjes. Punëmarrësi thotë se pagat janë rritur së fundmi dhe se ka një shok, që ka një shok që bën pothuajse të njëjtën punë si ai dhe paguhet më shumë. Madje mesatarisht paga për punën që ai bën është më e lartë dhe vazhdon përsërit rastin e këtij shokut. 

Lexoje të plotë...

Po drejtuesit, çfarë mendojnë për punonjësit?

Nga Erald Pashaj

Zakonisht jemi mësuar që kur bisedojmë për problematikat punëdhënës – punëmarrës, pjesën më të madhe të barrës në lidhje me mentalitetin e drejtimit, mënyrën e trajtimit të problemeve, etj., ia ngarkojmë pronarit dhe drejtuesit, apo mungesës së aftësive të tyre në drejtimin e njerëzve. Unë jam i mendimit se ata janë faktori kryesor në këtë marrëdhënie dhe besoj në shprehjen “Peshku qelbet nga koka”, por a janë ndopak përgjegjës edhe punonjësit përkundrejt punëdhënësit?

Lexoje të plotë...

Pse e lënë punonjësit punën në Shqipëri dhe Kosovë?

 Nga Erald Pashaj

Në muajin Tetor 2020 ne publikuam rezultatet e Sondazhit të Pagave dhe Përfitimeve 2020 që zhvilluam në Shqipëri dhe Kosovë. Të dhënat e raportuara nga 23 kompani në Shqipëri dhe 14 kompani në Kosovë mbulojnë jo vetëm pagat e punonjësve, por edhe politikat dhe procedurat që zbatohen në këto kompani, të cilat shërbejnë si kampion

Read more

E ardhmja e punësimit në Shqipëri gjatë dhe pas COVID-19?

Nga Erald Pashaj, EPPC Albania & Kosovo. 

Tashmë është e qartë se Covid-19 do të ketë pasoja të rënda për mirëqenien e popujve në mbarë botën dhe punësimin, por si do të jenë këto pasoja në Shqipëri? Pasojat në çdo shtet do të varen nga dy faktorë kryesorë.

Read more