This content is available only in Albanian. English version comming soon! 

 vleresimi360grade

 

 

 

Vlerësoni veten dhe mësoni
se si të tjerët Ju vlerësojnë!

 

Përmirësoni performancën!
Rrisni besimin në atë që bëni!
Përqëndrohuni në fushat ku duhet të përmirësoheni!

 
 
 
 

Çfarë është vlerësimi 360°

Vlerësimi 360o bën të mundur që punonjësit të marrin komente konfidenciale dhe anonime nga kolegët që punojnë me ta

Si funksionon?

  • Ju plotësoni një formular anonim online të hartuar në gjuhën shqipe duke vlerësuar veten
  • 3+ deri në 7+ nga kolegët tuaj ju vlerësojnë online në mënyrë anonime duke plotësuar të njëjtin formular
  • Në një raport të vetëm në shqip merrni një pamje 360o të performancës suaj nga eprorët, ata që janë paralel me ju dhe vartësit tuaj (në rast se keni vartës).

Si e përdorin kompanitë më të suksesshme vlerësimin 360° ?

360o është vlerësimi më i dobishëm sot në botë. Kompanitë më të suksesshme kanë të përbashkët faktin se zhvillimi dhe angazhimi i punonjësve të tyre është përparësia e tyre kryesore. Ato e përdorin këtë sistem vlerësimi si një mjet zhvillimi për t'i ndihmuar punonjësit të njohin anët e forta dhe fushat ku duhet të përmirësohen e si rrjedhojë të ndryshojnë dhe të bëhen më profesionistë.

Pyetje? Na kontaktoni dhe një nga konsulentët tanë do t’ju vijë menjëherë në ndihmë.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

100perqindanonim