Kohëzgjatja:
Fillon:
Mbaron:
Tarifa për pjesëmarrës:
Numri i pjesëmarrësve:       
Trajnues:
Gjuha:
Vendi / Data:
2 ditë (gjysmë dite për secilën ditë
9:00 am
13:00 pm
Na kontaktoni
Min 10 – Maks 14
Erald Pashaj ose Dalina Gjiçali
Shqip ose Anglisht
Për t’u vendosur

Prezantimi i trajnimit: 

Ky trajnim ndihmon pjesëmarrësit jo vetëm që të japin trajnime, por gjithashtu që t’i krijojnë dhe strukturojnë ato dhe të jenë të fokusuar tek rritja e interesit të audiencës dhe vetëbesimit, si dhe të rrisin njohuritë mbi mënyrën se si funksionon truri dhe se si njerëzit mësojnë dhe mbajnë mend mesazhet e trajnimit. Ky trajnim është shumë interaktiv dhe pjesëmarrësve do t’u kërkohet të përgatisin prezantime që do prezantohen para grupit.

Temat që do të trajtohen: 

Dita 1 

 • Bazat e komunikimit.
 • Teoria e të mësuarit.
 • Strukturimi i trajnimit.
 • Ushtrim / Detyrë shtëpie.

Dita 2

 • Përmbledhje e ditës së parë dhe prezantim i detyrës së shtëpisë.
 • Ambienti i mësimdhënies.
 • Prezantimi i trajnimit.
 • Kur gjërat shkojnë keq.
 • Përfundime & mbyllje.

 Grupi i interesit: 

 • Ky trajnim është i përshtatshëm për supervizorë, trajnues të rinj, moderatorë dhe punonjës që duhet të prezantojnë trajnime ose të japin mesazhe të caktuara për një audiencë.

Përfitimet tuaja:

 • Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të përgatisin trajnimin e tyre, të strukturojnë mesazhin e tyre dhe të prezantojnë profesionalisht para një audience.