Ne jemi ofruesi më cilësor i Shërbimit të Punësimit sepse përqendrohemi tek cilësia dhe jo numri i kandidatëve.

Ne e trajtojmë me respekt dhe konfidencialitet çdo kandidat dhe punëdhënës, arsye për të cilën jemi zgjedhja e parë për kompanitë më të mëdha në Shqipëri dhe Kosovë.

Ne ofrojmë:

  • Kërkim & Përzgjedhje stafi për Pozicione Jo-specialisti.
  • Kërkim & Përzgjedhje stafi për Pozicione të Mesme.
  • Kërkim të drejtëpërdrejtë për Pozicione Drejtuese.
  • Kërkim & Përzgjedhje stafi për Biznese të reja.
  • Punësim në masë për më shumë se 50 pozicione Punëtor, Operatorë telefonie, etj.

Ne ndjekim në mënyrë rigoroze procesin e mëposhtëm:

1. Publikimi i njoftimit ose kërkim i drejtëpërdrejtë në varësi të profilit të punonjësit që kërkohet. Ne kemi rrjetin më të madh dhe të besueshëm të kandidatëve në Shqipëri;
2. Përzgjedhje e kandidatëve;
3. Intervista.

Intervistat konsistojnë në dy aspekte:

1. Intervistë e strukturuar dhe e detajuar, ku procesi jonë i intervistimit bën një vlerësim të detajuar të kandidatit.
2. Testime.

Oferta Pune

 Branch Manager (Vlorë)

 Internship - Finance (me pagese)

Key Account Manager (Kosovo) 

 Graphic / Layout Designer (lavoro da casa)

Ekonomist 

 Menaxher Shitjesh 

 Business Advisor

Customer Support - Gjuha Suedeze 

Customer Support - Gjuha Hollandeze 

 Security Expert - Fier (offshore oil & gas industry)

Retail Supervisor        

 Ekonomist

 Business Relationship - Vlorë

Business Relationship Manager - Korçë

 Addetta/o Digital Marketing (lavoro da casa, full time)

Contabile Junior (lavoro da casa)       

Përfaqësuese Mjekësore       

HR Manager

Branch Manager (Fier)

 Medical Representative

Software Developer  

Deputy Chief Accountant  

Business Controller/Accountant

 Deputy General Manager (automotive industry)

Menaxher Sektori (Dep i shitjeve) 

Përfaqësues Shitjesh B2B

Civil and Permitting Engineer

Sales Representative

 Compliance Manager

 Branch Manager - Vushtrri (Kosovë)

Senior Business HR Advisor

Assistente Operativa Full Time (lavoro da casa)   

 Training Manager (Kosovo)

 Field Sales Supervisor

Përfaqësues Shitjesh në Showroom (dep. i bojërave) - Durrës

Senior Sales Executive  

 Përfaqesues Shitjesh në Showroom (dep. i bojërave)

 Marketing Officer

Chief Financial Officer

Database Administrator (Kosovë)

 Responsabile IT Operations

Network Support Specialist

 IT Support Applicativo

Supervizor Finance dhe Administrate (Durrës)

Branch Business Coordinator (Vlorë)

 Agjent Shitjesh (Tiranë dhe Juglindje)

 Software Developer (Kosovë)

 Marketing and Office Assistant 

Senior Community Liason Officer (Fier)

 Customer Relationship Officer

 Junior Contabile (lavoro da casa)

Senior Tax & Accountant 

 Marketing Officer

 Supervizor Finance dhe Administrate - Shkozet, Durrës

 Branch Coordinator (Fier)

Chief Accountant (Kosovo)

 Sales Representative (Kosovë)

Përfaqësues Shitjesh (për Jugun e Shqipërisë)  

Asistent/e Marketingu dhe Administrate

 Drejtor i Departamentit te Marketingut dhe PR

Addetto Amministrazione (lavoro da casa)

Laborant/e (Lushnje)

 Assistente Operativa (lavoro da casa, full time)

Menaxher i Pergjithshem Hoteli - Tirane  

Marketing Manager 

Field Sales Supervisor

 Praktikant/e (Kosovë)

Përfaqësues Rajonal Shitjesh (Zona e Jugut)

Business Sales Representative

 Përgjegjës Prodhimi & Teknik (Vlorë)

Specialist Blerjesh

 Laborant/e (Lushnje)

 Manaxher Shitjesh (Fruta)

 Shef/e Finance

 Marketing Manager 

Përfaqësues Shitjesh (Juglindje)

 Sales Representative (Albania)

 Sales Engineer (Big International Company)

 Sales Representative (Shkoder)

Medical Representative

 Përfaqësues Shitjesh B2B (Veri)

Specialist Finance & Kontabiliteti

 Specialist/e Marketingu

 Përfaqësues Shitjesh nga Telefoni (në gjuhën SHQIPE)

 Accountant

Assistente Operativa (lavoro da casa)

 Field Sales Supervisor (Kosovo)

 Field Sales Supervisor

 Daktilografe (Kosovë)

 Operational Manager

 Project Civil Engineer (Fier)

 Përfaqësues Mjekësor

 Përfaqësues Shitjesh (Kosovë)

Përfaqësues Shitjesh

 Përfaqësues Rajonal Shitjesh (Zona e Jugut)

 Drejtor Operacionesh

Koordinator Shitjesh (fruta të freskëta)

Teknolog Reçeli

 Credit Controller

 Operatore Finance

 Shef/e Finance

Freelancer (studime tregu, sondazhe)

Përfaqësues Kryesor i Shitjes B2B (Kosovë)

.NET Developer

Digital Financial Services Coordinator (Kosovë)

Data Entry - Durrës

Teknolog Frutash

 IT Auditor (Kosovë)

Sales Engineer

 Shef Finance

 Ekonomiste

Assistente Amministrativa (lavoro da casa, FULL TIME) 

Sales & Trade Marketing Representative

 Trajnues/e

 Udhëheqës i Sektorit të Prodhimit (Kosovë)

 Kontrollor/e Cilësie (fabrikë këpucësh)

 Agjent Rajonal Shitjesh

 Sales Representative & Merchandiser

 Specialist Shitjesh për materiale elektrike dhe hidraulike

Drejtor Prodhimi (Industri Textile)

 Sales & Customer Relationship Manager

Sales Consultant (Fashion Industry)

Specialist Blerjesh

Financiere / Kontabiliste Kosovë

Account Sales Representative 

Marketing and Visual Merchandising

Arketare

Teknik i mirëmbajtjes së paisjeve Kosovë

Agjent i Shitjes Kosovë

 Këshillues Klienti

NET Developer / Analyst

Strategic Sales Manager Kosovo 

Partner Relationship Manager

Përfaqësues mjekësor

Menaxher i shitjes B2B Kosove

Senior Business Controller

Përfaqësues/e Shitjesh B2B 

Customer Service Representative through the phone- Kosovo

Drejtor Prodhimi (Industri Tekstile)

Inxhinier Shitjesh (Patente Nderkombetare)

Specialiste e Shitjeve

Recruitment Specialist

Specialist/e Senior Kontabël

Operatori Data Entry

Konsulent shitje nga telefoni 

Specialist i shitjes dhe mbledhjes së kredive (Kosove)

Ekonomiste

Përfaqësues/e shitjesh në Showroom

 Menaxher i Pergjithshem Hoteli & SPA - Durres 

Këshillues Klienti 

Team Leader (attivita Data Entry)  

Specialist Marketingu

Sales Representative for Albania/Kosovo

Brand & Marketing Specialist

Menaxher Kazinoje në Sarandë

Technical Sales Engineer

 Brand Executive

Përfaqësues/e Shitjesh B2B

HR Advisor / Kosovë

Responsabile Controllo e Gestione

Specialist i Pasurive të Paluajtshme, Koso

Responsabile Qualità

Asistente Administrative

Mirëmbajtës për marketingun dixhital

Product Marketing Manager

Magazinier

 Arkëtare

Përgjegjës Prodhimi

 B2B Sales Rapresentative

Supervizor/e Finance

Maintenance Engineer

 Përfaqësues/e Shitje B2B

 Ing. Elektromekanik

Kontrollor Cilësie Këpucë (Tiranë)

Konsulente Shitje

Audit i brendshëm

Përfaqësues Shitjesh

Specialist Marketingu dhe Komunikimi

Farmacist/e në Prishtinë

Praktikant në Burime Njerëzore Kosovë

Teknik të farmacisë në Istog/ Kosovë

Menaxher/e i burimeve njerëzore Kosovë

Agjent Shitje Kosovë

Menaxher Logjistike Kosovë

Menaxher i divizionit të shitjes me shumicë

Farmacist/e Pejë dhe Istog

Specialist Marketingu Kosove

Menaxher Shitjesh Kosove

Sales Representative

Business Development Officer

 Digital Sales  & Marketing Manager Kosove

Oficer/e i mbledhjes së borxhit

Përfaqësues mjekësor

Partner relationship manager

Shef/e Finance

Environmental Officer

Finance Manager

Inxhinier Civil

Chief Process Officer

Shef/e finance

Sales Reprsentative

Sales Representative Albania & Kosovo

Senior Debt Collector 

 Sales Advisor

 Service Engineer

 HSE Specialist

 Direttore Commerciale

 Accounting Assistant

 Inxhinier Elektro-Mekanik

 Inxhinier Mekanik

 Supervisore

 Merchandiser

 HR Coordinator

 Koordinator Leasing

 Sales Engineer

 Teknik i prodhimit

 Menaxher i Rekuperimit të Kredive

 Responsabile processo ( Data Analyst )

Menaxher HoReCa 

 Operational Manager (Call Center)

Store Manager - Prishtinë

Teknik Prodhimi - Mitrovicë (Kosovë)

 Supervizor Rajonal Shitjesh për Jugun 

Operator/e Finance

Ekonomiste

Junior HR Assistant

Agenti Apertura/Retention

Kontrollor/e Cilësie (Këpucë)

Teknik Prodhimi - Mitrovice (Kosovë)

Supervizor Shitjesh (Produkte Farmaceutike)

Menaxher Logjistike

Përfaqësues Shitjesh (Produkte Farmaceutike)

Menaxher Shitjesh

HR SPECIALIST - Prishtinë (Kosovë)

Logistics Assistant

Specialist Finance & Kontabiliteti

Addetti alle Ricerche Anagrafiche nella Gestione del Credito

Addetti Servizio Informazioni

Menaxher Departamenti - ON TRADE

Operatori nella Gestione del Credito

Specialista Qualita in Ambito di Recupero Crediti

Specialist Rekrutimesh - Durrës

 Senior Finance Specialist

Planning & Control Specialist

IT Developer (Business Solutions)

Operatori Inbound a Durazzo

Operatori Outbound a Durazzo

International Transportation Specialist

 Menaxher Dyqani (background inxhinierik)

 Magaziniere - Durres

 Përfaqësues Shitjesh në Terren për Zonën e Jugut

Menaxher i Pijeve dhe Ushqimit - Ulqin (Mal i Zi)  

Supervizore Pastrimi - Ulqin (Mal i Zi)

Menaxher/e Shitjesh për Tiranën

Sales Coordinator in International Transport

Specialist i Kontrollit të Cilësisë dhe Procedurave

Koordinator Shitjesh për Materiale Elektrike

Teknik i Prodhimit - Mitrovicë

Teknik i Kontabilitetit - Mitrovicë 

Assistant Store Manager

Store Manager

Përfaqësues Ekzekutiv Shitjesh për Pajisje Dentare - Prishtinë

Këshilltarë i Biznesit/Shitje në Terren - Prishtinë

Quality Specialist

Specialist Finance

Customer Service Supervisor

Customer Service Representative

HR Consultant - Kosovë

Supervisore per attivita di Assistenza Clienti

Intership-Financë

Operatori Di Assistenza Clienti

Shitëse në Showroom

Operatori Inbound a Durazzo

Operatori Outbound a Durazzo

Team Leader Outbound a Durazzo

Arkitekt për Hapësirat e Brendshme

Agjent Shitjesh (PreSeller)

Operatori Phone Collection Per Recupero Crediti

Jurist

Specialist Finance

Supervizor Rajonal Shitjesh

Quality Assessment Specialist

Magazinier

Përgjegjës i Mjeteve

Transportues

Punëtor Magazine

Ekonomist (M)

 Customer Relationship Officer (Medical Field)

Menaxher i Zhvillimit të Biznesit

Pergjegjes Prodhimi 

Menaxher i Departamentit për Biznese - Prishtinë 

Përfaqësues Shitjesh B2B

Quality Assessor-Vleresues Cilesie

Menaxher Logjistike  

Graphic Designer 2D/3D

Drejtor i Burimeve Njerëzore

Drejtor Finance

 Sales Support

Menaxher Shitjesh për Showroom

Specialist Elektro-auto

Ekonomist

Medical Representative

Asistente Ekzekutive e Zv. Presidentit

Menaxher Projekti

Customer Service Consultant

Treasury Manager

Drejtor Fabrike 

Agjent Shitjesh për Tiranën

 Executive Sales Representative-Prishtinë

Junior Project Manager

Menaxher Shitjesh për pajisje mjekësore

Layout Designer

Senior HR Specialist

Language Coordinator

Specialist i Kontrollit të Cilësisë

 Specialist Blerjesh dhe Logjistike

Përfaqësues Shitjesh B2B

 Arkitekte/e për Hapësirat e Brendshme

Ekonomiste

Drejtor Prodhimi Mekaniko-Industrial

B2B Sales Representative

Konvertues për facoleta, letër kuzhine, letër duarsh

Përgjegjës Finance

Agjent Shitjesh për Tiranën

Teknolog i Mesëm

Përgjegjës Prodhimi

 Trajnues/e

Konsulent Projekti

Agjent shitjesh në terren për zonën e Tiranës

Menaxher Dyqani - Shkodër

Përfaqësues shitjesh për pajisje veterinare

Asistente Administrative e CEO-s

Web Designer

Web Developer Back End

 Media Planner

Ekonomist

 Field Sales

Menaxher Shitjesh ne Showroom

Area Manager

Operatori Outbound a Durazzo

Call Center Manager

Responsabile Commerciale

 Specialist për Faturim & Magazinime

 Arkitekt për Hapërsirat e Brendshme

 Kamarier ne Manama (Bahrain)

 Kamariere (vajza) në Manama (Bahrain)

 Përfaqësuese Shitjesh në Dyqan

 Security Officer ne Manama (Bahrain)

 Shitës në Dyqan

 Project Manager

Përgjegjëse e cështjeve Administrativo-Ligjore

Drejtor shitjesh

Koordinatore Bordi

Supervizore Shitjesh në Dyqan

Specialist Mekanik

 Përgjegjes Prodhimi

 Përfaqesues Shitjesh dhe Marketingu

 Mekanik Kamionësh

 Kryekamarier Restoranti - Durrës

 Specialist Marketingu & i Shitjeve në Korporata

 Specialist i Blerjeve

 Specialist Elektro-Auto

Magazinier - Durrës

 Ekonomiste - Durrës

 Arketare - Durrës

 Menaxher Dyqani

 Senior Sales Executive B2B

 Perfaqesues ne terren per shitje me shumice

 Shitës në Dyqan

 Call Center Manager

 Team Leader Inbound

Drejtor shitjesh

 Head of Finance

 Menaxher Kazinoje në Korcë

 Supervizor Projekti

 Konsulent Projekti

 Ekonomist

 Menaxher Kazinoje në Sarandë

 Përgjegjës i Sekretariatit të Bordit

 Asistent Kontabilist

 Menaxher rrjeti restorantesh

Operatorë Telefonik Durrës

 CEO ne Call Center

 Përfaqësues për Mënyrat dhe Mjetet e Sigurisë në Gjeologji-Miniera

 Përfaqësuese Shitjesh në Dyqan

 Përgjegjës Turnesh

 Specialista IT a Durazzo

 Specialist shitjesh

Field Sales

 Punonjëse Recepsioni

 Drejtor i Administrimit dhe i Burimeve Njerëzore

Menaxher i Blerjeve

 Specialist i Burimeve Njerezore

 Përgjegjës Filiali

 Punonjës në Portin e Durrësit

Drejtor Finance

 Audit i Brendshëm

 Operatore Telefonico, Durazzo

 Operator Telefonik Durrës

 Drejtues Call Center

 IOS Developer - Berlin

Drejtor shitjesh

 Operator Telefonik për inbound

 Supervizore Finance

 Arkitekt për Hapësirat e Brendshme

 Përfaqësuese Shitjesh në Dyqan

 Menaxher marketingu online - Berlin

Operatore Telefonico

Operator Telefonik 2

 Përgjegjës i Sektorit të Ndriçimit

 Specialist i shitjeve për materiale elektrike

Specialiste Senior Finance-Kontabel

 Drejtor Teknik

 Senior RoR Developer

Back End Developer - Berlin

Agjent Udhetimesh

 Supervizor i Burimeve Njerëzore

 Supervizor Call Center në Durrës

 Operator Telefonik Durrës

 Drejtues Call Center

 Specialist Auditi - Tiranë

 Field Sales

 Drejtues Kompleksi Turistik - Jalë

 Ekonomist Kompleksi Turistik - Jalë

 Inventarizues Kompleksi Turistik - Jalë

 Magazinier Kompleksi Turistik - Jalë

 Operator Telefonik në Durrës

 Manaxher Rrjeti Supermarketesh_310113

 Përfaqësuese Shitjesh në Dyqan_180113

 Arkitekt për Hapësirat e Brendshme_180113

 Asistente e Drejtorit të Përgjithshëm_140113

Drejtor Marke - Tiranë

Teknik Ekspresi - Tiranë

Drejtor i Përgjithshëm - Kosovë

Drejtor i Përgjithshëm - Maqedoni

Drejtor i Përgjithshëm - Mal i Zi

Call Center Manager - Tiranë

Drejtor IT -Tiranë