Kohëzgjatja:
Fillon:
Mbaron:
Tarifa për pjesëmarrës:
Numri i pjesëmarrësve:       
Trajnues:
Gjuha:
Vendi / Data:
2 ditë
9:00 am
5:00 pm
Na kontaktoni
Min 12 – Maks 20
Erald Pashaj ose Dalina Gjiçali
Shqip ose Anglisht
Për t’u vendosur

Prezantimi i trajnimit:

A keni sherrxhinj, martirë, narcizistë, pasivë, agresivë, gjetës të përhershëm gabimesh, vetmitarë, llafazanë, ankues, diktatorë, persekutorë, viktima dhe shpëtimtarë, në ambientin TUAJ të punës?

- Atëherë duhet të merrni në konsiderate këtë trajnim! Ne do t’ju tregojmë se si të silleni me të gjithë të sipërpërmendurit.

Temat që do të trajtohen: 

 • Hyrje.
 • Sherrxhiu.
 • Martiri & i mbizellshmi.
 • Narcizisti (I dashuruari me veten).
 • Pasivi-Agresivi.
 • Vetmitari & llafazani.
 • Ankuesi, qaramani & idhnaku.
 • I çmenduri pas fuqisë, pas kontrollit & diktatori.
 • Persekutori, viktima & shpëtimtari.
 • Gjetësi i gabimeve.
 • Menaxhimi i sjelljeve problematike.

Grupi i interesit: 

 • Ky trajnim është për këdo që punon në kompani, por ne e rekomandojmë shumë për menaxherë, supervizorë, koordinatorë dhe persona të tjerë kyç që kanë ndikim mbi stafin.

Përfitimet tuaja: 

 • Do të jeni në gjendje të menaxhoni situata të vështira;
 • Do të jeni në gjendje të neutralizoni sjelljet e këqija;
 • Do të jeni në gjendje ta diferenconi veten nga sjelljet e këqija;
 • Do të jeni të aftë t’i ktheni sjelljet e këqija në sjellje të menaxhueshme.