Kohëzgjatja:
Fillon:
Mbaron:
Tarifa për pjesëmarrës:
Numri i pjesëmarrësve:       
Trajnues:
Vendi / Data:
E negociueshme
E negociueshme
E negociueshme
E negociueshme
E negociueshme
Shqiptar/Hollandez/Italian/Trajnues me përvojë/Trajnues i ri
E negociueshme

Vendi:

Trajnimet mund të zhvillohen në ambientet e klientit, në salla të specializuara konferencash ose salla trajnimesh në hotele të cilat plotësojnë standardet.

Data:

Datat e zhvillimit të trajnimeve bëhen në përputhje me afatet dhe periudhat e rëna dakord midis klientit dhe eppc.

Trajnimet organizohen si më poshtë: 

1. Analizimi i nevojave tuaja me ekspertët tanë;
2. Konceptimi i trajnimit nga ne;
3. Kontrolli/miratimi juaj;

4. Përgatitja e trajnimin nga ne;
5. Rregullimet e fundit nga ju;
6. Zhvillimi i trajnimit.

 Grupi i interesit: 

  • Në këto trajnime mund të marrë pjesë çdo person i autorizuar nga klienti.

 Përfitimet nga trajnimet që krijohen vetëm për Ju: 

  • Do të përcillni tek audienca juaj, ato që ju interesojnë më shumë;
  • Do të kontrolloni informacionin që do të përcillet tek audienca Juaj;
  • Do të shpërndani certifikatat e pjesëmarrësve në emër të organizatës/firmës tuaj;
  • Do të prekni pikat më të nxehta dhe do të jepni zgjidhje për to;
  • Ju dhe vetëm Ju do të përfitoni nga kurset TUAJA.