Kohëzgjatja:
Fillon:
Mbaron:
Tarifa për pjesëmarrës:
Numri i pjesëmarrësve:       
Trajnues:
Gjuha:
Vendi / Data:
Gjysmë dite
Për t’u vendosur
Për t’u vendosur

Na kontaktoni
Min 15 – Maks 45
1, 2, ose 3 moderatorë
Shqip ose Anglisht
Për t’u vendosur

Prezantimi i aktivitetit:

Aktivitetet e ngritjes së punës në skuadër do të përmirësojnë marrëdhëniet, rrisin kënaqësinë në punë dhe shpirtin e skuadrës në çdo organizatë. Nëpërmjet lojrave në vende të mbyllura ose të hapura dhe ushtrimeve në formë loje, pjesëmarrësit do të ndjejnë avantazhin e punës në skuadër dhe do të jetojnë “Si Një” skuadër që mund të tejkalojëçdo sfidë të biznesit.

Aktivitetet mund të jenë: 

  • Në vende të mbyllura.
  • Në vende të hapura.
  • Kombinim i vendeve të mbyllura dhe atyre të hapura.

team building