Kohëzgjatja:
Fillon:
Mbaron:
Tarifa për pjesëmarrës:
Numri i pjesëmarrësve:       
Trajnues:
Gjuha:
Vendi / Data:
1 ditë
9:00 am
5:00 pm
Na kontaktoni
Min 12 – Maks 20
Erald Pashaj ose Dalina Gjiçali
Shqip ose Anglisht
Për t’u vendosur

Prezantimi i trajnimit: 

“Nëse folësi dërgon një mesazh, të cilin dëgjuesi nuk e kupton – kush duhet të ndryshojë?” – Anonim.

Trajnimi ndihmon pjesëmarrësit të krijojnë dhe strukturojnë një prezantim biznesi. 

Temat që do të trajtohen: 

  • Bazat e prezantimit.
  • Strukturimi i prezantimit tënd.
  • Të mbështesësh prezantimin tënd.
  • Sugjerime të dobishme për prezantimin.
  • Tipat e vështirë.
  • Përfundime & mbyllja.

 Grupi i interesit: 

  • Ky trajnim është i përshtatshëm për këdo që duhet të krijojë dhe të japë prezantime.

Përfitimet tuaja: 

  • Në fund të këtij trajnimi pjesëmarrësit do të jenë në gjendje të përgatisin prezantimin e tyre dhe ta japin atë para një audience;
  • Pjesëmarrësit do të përmirësojnë aftësitë e tyre prezantuese.