Kohëzgjatja:
Fillon:
Mbaron:
Tarifa për pjesëmarrës:
Numri i pjesëmarrësve:       
Trajnues:
Gjuha:
Vendi / Data:
2 ditë
9:00 am
5:00 pm
Na kontaktoni
Min 12 – Maks 20
Erald Pashaj
Shqip ose Anglisht
Për t’u vendosur

Prezantimi i trajnimit:

"Një nga provat e udhëheqjes është aftësia për të dalluar problemin para se të bëhet emergjencë." Arnold Glasow.                                                                                                 

Ky trajnim është i përshtatshëm për Menaxherë, Supervizorë, Udhëheqës Skuadre dhe Koordinatorë që janë përgjegjës për biznesin e njësisë së tyre dhe menaxhimin e stafit. Ky trajnim është hartuar për të mbuluar dy aspekte: Menaxhimin dhe Udhëheqjen.

Temat që do të trajtohen: 

 • Hyrje.
 • Roli i menaxherit.
 • P.O.L.C.A.
 • Konsensusi.
 • Të udhëheqësh.
 • Lider lind apo bëhesh?
 • Çfarë lloj lideri je ti?
 • I përshtatshëm për të udhëhequr.
 • Përfundime dhe mbyllje.

 Grupi i interesit: 

 • Përmbajtja e moduleve e është e përshtatshme për këdo në hierarkinë e drejtimit që mbikëqyr punonjës.

 Përfitimet tuaja: 

 • Pjesëmarrësit do të rrisin aftësitë udhëheqëse dhe drejtuese;
 • Pjesëmarrësit do të jenë më të strukturuar dhe më të organizuar.
 • Pjesëmarrësit do të menaxhojnë më mirë stafin e tyre;
 • Pjesëmarrësit do të jenë më rezultativ nëpërmjet përdorimit të përqasjeve drejtuese dhe udhëheqëse.